recykl-ico-color

W ASPARE proponujemy szereg unikalnych na rynku rozwiązań pozwalających szybko spieniężyć zamortyzowane w Państwa przedsiębiorstwie zasoby IT. Nasza oferta dotyczy w szczególności profesjonalnych i wysoko wartościowych urządzeń serwerowych i sieciowych, głównych światowych producentów: Dell, HP, IBM, Cisco, APC, Juniper, FSC. Gwarantujemy wysoki zwrot ze sprzedaży urządzeń, co pozwala obniżyć koszt inwestycji w nowe technologie. Oferujemy również wykup sprzętu po z góry określonej cenie po zakończeniu finansowania aktualnie planowanej inwestycji.

W ASPARE możemy zaproponować dwie drogi zwrotu finansowego ze zamortyzowanych lub nieużywanych w Państwa firmie aktywów IT:

Product Take Back – wykup po wykonaniu wyceny i testowania wskazanych egzemplarzy sprzętu.

Revenue Share – usługa remarketingu sprzętu IT – ASPARE dokonuje odbioru, magazynowania, refurbishingu i marketingu sprzętu.

Prosimy o kontakt w sprawach wykupu i dalszej odsprzedaży sprzętu poprzez formularz kontaktowy lub też bezpośrednio na office@aspare.pl