Regulamin serwisu aspare.pl

I. Warunki ogólne.

1. Serwis aspare.pl prowadzony jest przez firmę ASPARE Paweł Górnik, zarejestrowaną pod adresem Bolka II 31, 45-580 Opole, o numerze NIP: 754-266-51-13 i REGON:532335533.

2. Zakupy publikowanych w serwisie produktów mogą dokonywać wyłącznie zarejestrowane przedsiębiorstwa i instytucje, których reprezentanci posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w imieniu swoich organizacji. Serwis nie umożliwia dokonywania zakupów przez osoby fizyczne.

3. Warunkiem koniecznym do dokonania zakupów jest przesłanie dokumentów rejestracyjnych firmy na adres: office@aspare.pl.

4. Akceptowalne płatność to przedpłata przelewem lub wysyłka za pobraniem (w przypadku jeżeli sprzęt znajduje się w magazynach ASPARE Paweł Górnik).

5. ASPARE Paweł Górnik ma prawo anulować zamówienie Klienta z powodu wyczerpania puli dostępnego modelu sprzętu, o czym powinien niezwłocznie zawiadomić Klienta.

6. Na wszystkie zakupione produkty ASPARE Paweł Górnik wystawia Klientowi fakturę VAT.

II.  Dostawa
1. Sprzęt, który ASPARE Paweł Górni posiada na stanie wysyłany jest w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty lub wybrania opcji wysyłka za pobraniem

2. Sprzęt sprowadzany na zamówienie dostarcany jest w terminie 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

3. W przypadku jeżeli termin dostawy jest dłuższy ASPARE poinformuje o tym fakcie klienta przed wpłatą.

III. Warunki Gwarancji
1. Na sprzęt w stanie NEW, RENEW, EX-DEMO obowiązuje gwarancja producenta.

2. Na każdy zakupiony sprzęt w stanie USED, REFURBISHED, ASPARE Paweł Górnik udziela od 1 do 36 miesięcy gwarancji.

3. W momencie wystąpienia awarii należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z pracownikiem sklepu, który postara się zdiagnozować i rozwiązać problem. Jeżeli konieczne jest odesłanie sprzętu do serwisu pomagamy Państwu wezwać kuriera w celu odesłania sprzętu do naszej siedziby.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń/braków, które zostały szczegółowo wskazane na piśmie kupującemu przez ASPARE Paweł Górnik przed dokonaniem zakupu.

IV. Postanowienia końcowe
1. Poprzez dokonanie zakupu w sklepie internetowym, Klient wyraża akceptację niniejszych warunków w całości.

2. Warunki niniejsze są integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Klientem a firmą ASPARE Paweł Górnik, na podstawie faktury VAT.

3. Wszystkie inne kwestie nie objęte niniejszymi warunkami będą regulowane na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.