1. Wstęp

Firma ASPARE Paweł Górnik będąca właścicielem serwisu www.aspare.pl, stworzyła niniejszy dokument w celu prezentacji stanowiska w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach serwisu. Pragniemy zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące Państwa, są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i służą jedynie lepszemu poznaniu Państwa potrzeb.

2. Podstawowe założenia

Firma ASPARE Paweł Górnik prowadzi własną działalność w oparciu o poniższe zasady:

– Gromadzenie tylko niezbędnych danych i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem zawartym w odpowiedniej klauzuli

– Bezwzględny zakaz dostępu osób trzecich do przechowywanych danych

– Gromadzenie danych i ich przetwarzanie odbywa się w ramach wewnętrznego procesu i nie jest w żaden sposób eksportowane na zewnątrz organizacji

– Osobom wysyłającym jakiekolwiek informacje przysługują wszystkie prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi: prawo do wglądu, poprawiania danych oraz cofnięcia zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie

– Natychmiastowa odpowiedź na wszystkie zapytania dotyczące polityki prywatności

– Niniejszy dokument dotyczy serwisu internetowego www.aspare.pl

3. Gromadzone informacje

Firma ASPARE Paweł Górnik w ramach swojego serwisu gromadzi następujące informacje:

– Dane osobowe – Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi systemu oraz do innych czynności związanych z funkcjonowaniem strony.

– Adresy IP – ASPARE Paweł Górnik wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

– Dane systemowe – zbieranie tych danych służy dostosowaniu serwisu  do Państwa wymagań i oczekiwań.

– Pliki Cookies – tzw. „ciasteczka” – gromadzone są w celu optymalizacji wyświetlania strony, statystyk, monitorowania serwisu i/lub uwierzytelniania. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, w przypadku braku akceptacji można dokonać samodzielnie odpowiednich zmian w ustawieniach używanej przeglądarki.

4. Zakres udostępnianych informacji

Firma ASPARE Paweł Górnik nie udostępnia osobom trzecim, żadnych danych spośród zgromadzonych informacji. Wszystkie informacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp mają tylko określone osoby, zgodnie z wewnętrznymi przepisami firmy. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy udostępnienie następuje za zgodą osoby, której te dane dotyczą, lub gdy jest wykonywane na wniosek uprawnionych organów.

5. Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem: office@aspare.pl